Μεταπτυχιακά Προγράμματα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

 • M.Sc. στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική (M.Sc. in Accounting and Finance) (τηλ. 210-8203633)
 • M.Sc.στην Οικονομική Επιστήμη (M.Sc.in Economics) (τηλ.8203642-4)
 • Master στην Οργάνωση και Διοίκηση των Επιχειρήσεων (Master in Business Administration-MBA) (τηλ.8203642-4)
 • M.Sc.στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές(M.Sc.in International and European Economics) (τηλ.8203642-4)
 • M.Sc.στα Πληροφοριακά Συστήματα (M.Sc.in Information Systems) (τηλ.8203642-4)
 • M.Sc.στη Στατιστική (M.Sc.in Statistics) (τηλ.8203681)
 • M.Sc.στο Μάρκετινγκ και την Επικοινωνία με Νέες Τεχνολογίες (M.Sc. in Marketing and Communication through New Technologies) (τηλ.8203432)
 • M.Sc.στις Επιστήμες των Αποφάσεων (M.Sc.in Decision Sciences) (τηλ.8203662)
 • M.Sc.στην Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική(M.Sc. in Applied Economics and Finance)*(τηλ.8203642-4)

*Το πρόγραμμα αυτό θα λειτουργήσει για πρώτη φορά το 2001.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 • M.Sc. στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική (M.Sc. in Accounting and Finance) (τηλ. 210-8203633)
 • Μ.Sc.στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Τραπεζική (M.Sc.in Banking and Finance) (τηλ.8828992, 8203689)
 • Master στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων για Στελέχη (MBA for Executives) (τηλ.8828474, 8203638)
 • M.Sc.στις Επιστήμες των Αποφάσεων (M.Sc.in Decision Sciences) (τηλ.8203661)
 • M.Sc. στο Μάρκετινγκ και την Επικοινωνία με Νέες Τεχνολογίες(M.Sc.in Marketing and Communication through New Technologies).(τηλ.8203665)
 • M.Sc. Συμπληρωματικής Ειδίκευσης στη Στατιστική (M.Sc.in Statistics for Graduates with major in fields other than Statistics) (τηλ.8203681)

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

 • Διαπανεπιστημιακό Διδακτορικό Πρόγραμμα στην Οικονομική Επιστήμη (Athens Ph.D.in Economics)σε συνεργασία με το Οικονομικό Τμήμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου. (τηλ.8203313, 3689848)
 • MBA στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων (Athens MBA)σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.(τηλ.8828992, 8203689) Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής (M.Sc. in Business Mathematics) σε συνεργασία με το Μαθηματικό και Οικονομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών (τηλ.7274041,7274344)
 • M.Sc. στην Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας (M.Sc.in Health Management and Administration)σε συνεργασία με διάφορα Τμήματα του Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων και Πειραιά. (τηλ.7781829)
 • M.Sc.στη Βασική και Εφαρμοσμένη Γνωσιακή Επιστήμη (M.Sc.in Basic and Applied Cognitive Science) σε συνεργασία με το τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας & Θεωρίας της Επιστήμης, το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας και το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. (τηλ.7275563)