ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΑΛΕΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Την Τετάρτη  24/04, δεν θα πραγματοποιηθεί η διάλεξη του μαθήματος "Μέθοδοι Μηχανικής Μάθησης στη Χρηματοοικονομική ", λόγω συμμετοχής του κου. Αθανάσιου Σάκκα στην εκδήλωση της Amplify Trading.