Αφιέρωμα στο εργαστήριο, ΤΑ ΝΕΑ, Μάρτιος 2019

Αφιέρωμα της εφημερίδας "ΤΑ ΝΕΑ" στο εργαστήριο Μάρκετινγκ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και στις έρευνες που πραγματοποιεί.

Δείτε το σχετικό άρθρο εδώ.