2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Erasmus+

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+

Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος , οι οποίοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ Κινητικότητα για Σπουδές κατά το ακαδ. έτος 2022-2023 και δεν επιλέχθηκαν στη πρώτη φάση των αιτήσεων:

να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά:

  1. την νέα αίτηση υπογεγραμμένη και να την στείλουν στη γραμματεία            (Βουρλούμη Κέλλυ kvourloumi@aueb.gr) το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή 8 Απριλίου 2022.
    Το έντυπο αίτησης βρίσκεται στον σύνδεσμο: https://www.dept.aueb.gr/en/dmst/programme-erasmus-student-application-form-dmst
  2. το αντίστοιχο έντυπο Prelearning Agreement με τη λίστα των προτεινόμενων μαθημάτων του ξένου Πανεπιστημίου με credits και προτεινόμενες αντιστοιχίσεις τους με μαθήματα του εδώ Προγράμματος Σπουδών (π.χ. E-Commerce 6 credits8032 Ηλεκτρονικό Εμπόριο 6 credit

ΜΟΝΟ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ (με email: kvourloumi@aueb.gr)

ΠΡΟΣΟΧΗ 

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να αποστείλουν για έγκριση στους ακαδημαϊκούς συντονιστές του Τμήματος συμπληρωμένο το παραπάνω έντυπο Prelearning Agreement. Γι’ αυτό θα πρέπει να έχουν κάνει όλη την απαραίτητη προεργασία. Επίσης, θα πρέπει να υποβάλουν για έγκριση ξεχωριστό Έντυπο Prelearning Agreement για κάθε Πανεπιστήμιο που θα επιλέξουν στην αίτησή τους (στην περίπτωση που δηλώσουν περισσότερα από ένα Πανεπιστήμια).

Έντυπο Prelearning Agreement:

https://www.dept.aueb.gr/sites/default/files/dmst/erasmus/DRAFT%20PreLearning%20Agreement%20Form.pdf

Οι φοιτητές του Τμήματος που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Erasmus+ μπορούν να επικοινωνήσουν με τους ακαδημαϊκούς συντονιστές του τμήματος με e-mail:

Φοιτητές με επώνυμο Α-Λ

Ειρήνη Βουδούρη: ivoudour@aueb.gr

Φοιτητές με επώνυμο Μ-Ω

Eric Soderquist: soderq@aueb.gr

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και τα απαιτούμενα έντυπα μπορείτε να βρείτε:

Ακολουθεί κατάλογος Πανεπιστημίων στα οποία υπάρχουν διαθέσιμες κενές θέσεις για το τμήμα μας:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+
ΡΟΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (2)
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

ΧΩΡΑ/ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΤΜΗΜΑ

ΘέσειςΧΜήνες

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΠΕΔΟ

BELGIUM

Hasselt University

ΔΕΤ

4X5

Αγγλικά

B2

CYPRUS

University of Cyprus

ΔΕΤ

2X9

Ελληνικά

University of Nicosia

ΔΕΤ

2Χ5

Αγγλικά- Ελληνικά

Β2

Cyprus University of Technology

ΔΕΤ

2Χ5

Ελληνικά-Αγγλικά

Β1

FINLAND

Abo Akademi University

ΔΕΤ

3Χ5

Αγγλικά

B2

Lahti University of Applied Sciences

ΔΕΤ

2Χ5

Αγγλικά

B2

University of Vaasa

ΔΕΤ

2Χ5

Αγγλικά

B2

University of Jyväskylä

ΔΕΤ

2Χ5

Αγγλικά

B2

FRANCE

Groupe ESC Dijon Bourgogne-Burgundy School of Business

ΔΕΤ

3Χ5

Αγγλικά-Γαλλικά

B1, IELTS 6.0, TOEFL IBT 80, TOEIC 750

Université Clermont Auvergne

ΔΕΤ

1X5

Γαλλικά-Αγγλικά

Β2

Groupe ESC Troyes

ΔΕΤ

4Χ5

Αγγλικά

B2

Universite d' Orleans UFR Droit Economie Gestion

ΔΕΤ

1Χ10 ή 2χ5

Γαλλικά-Αγγλικά

Β2

University of Tours

ΔΕΤ

4Χ5

Γαλλικά

Β2

INSEEC Alpes-Savoie

ΔΕΤ

2Χ10

Αγγλικά-Γαλλικά

B1

ITALY

Università Cattolica del Sacro Cuore

ΔΕΤ

1X5

Ιταλικά-Αγγλικά

B1+, TOEFL IBT 79, IELTS 6.1

GERMANY

Philipps - Universität Marburg

ΔΕΤ

3Χ9

Γερμανικά-Αγγλικά

Β2

Universität Siegen

ΔΕΤ

3Χ5

Γερμανικά-Αγγλικά

Β2

Technische Universität Hamburg-Harburg TUHH

ΔΕΤ

2Χ10

Γερμανικά

B2

Universität Ulm

ΔΕΤ

2Χ6

Γερμανικά

B2

UUniversität Koblenz-Landau

ΔΕΤ

4Χ6

Γερμανικά-Αγγλικά

Β1

University of Cologne

ΔΕΤ

1Χ5

Αγγλικά Γερμανικά -

Β2

Universität Mannheim

ΔΕΤ

4X5

Γερμανικά

Β2

Technische Universität Dortmund

ΔΕΤ

2X5

Γερμανικά-Αγγλικά

Β1

Technische Universität Műnchen

ΔΕΤ

1X5

Γερμανικά-Αγγλικά

B2

SWEDEN

Linnaeus University

ΔΕΤ

2Χ5

Αγγλικά

B2

Kristianstad University

ΔΕΤ

2X5

Αγγλικά

B1

Södertörn University

ΔΕΤ

2X5

Αγγλικά

B2

NORWAY

Norwegian School of Economics

ΔΕΤ

1Χ5

Αγγλικά

B2