Αιτήσεις για το Πρόγραμμα PhD - Υποτροφίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-23

Το Τμήμα Στατιστικής δέχεται αιτήσεις για το διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 μέχρι και τις 25 Σεπτεμβρίου 2022.

Υποτροφίες

Στα πλαίσια του Προγράμματος υποτροφιών του Τμήματος Στατιστικής, ανακοινώνονται δύο (2) υποτροφίες για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23για την πραγματοποίηση Διδακτορικών Σπουδών στο Τμήμα Στατιστικής, της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.Η μία υποτροφία προορίζεται για τους αποφοίτους του μεταπτυχιακού M.Sc. in Statistics του Τμήματος ενώ η δεύτερη για τον αριστούχο που θα ενταχθεί στα μαθήματα του διδακτορικού προγράμματος για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23.

Για λεπτομέρειες εδώ.

Πληροφορίες για το διδακτορικό Πρόγραμμα Στατιστικής είναι διαθέσιμες

Εγγραφές για το Διδακτορικό πρόγραμμα μπορούν να γίνουν μέχρι 25 Σεπτεμβρίου 2022 στο email: masterst@aueb.gr, τηλέφωνο 2108203681.