Συμβουλευτική για Μηχανογραφικά Δελτία

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών προσφέρει ενημέρωση για το Τμήμα στους ενδιαφερόμενους κηδεμόνες και υποψηφίους φοιτητές, σχετικά με τη συμπλήρωση των μηχανογραφικών δελτίων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά (210 8203804) με τον Καθηγητή Αδάμ Βρεχόπουλο τις ημέρες Τρίτη 27 Ιουνίου 2023, Τρίτη 4 Ιουλίου 2023, και Τρίτη 11 Ιουλίου 2023 και ώρες 13:00-15:00.

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος υπάρχει ειδική ενότητα ενημέρωσης για τους μαθητές κι αποφοίτους Λυκείου.

Testimonials των φοιτητών και των αποφοίτων του Τμήματος ΔΕΤ είναι διαθέσιμα στο σύνδεσμο: https://www.dept.aueb.gr/el/dmst/content/testimonials