2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Erasmus+

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+

Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος, οι οποίοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ Κινητικότητα για Σπουδές κατά το ακαδ. έτος 2024-2025 και δεν επιλέχθηκαν στη πρώτη φάση των αιτήσεων:

να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά

  1. τη νέα αίτηση υπογεγραμμένη και να την στείλουν ηλεκτρονικά στην Γραμματεία (Βουρλούμη Κέλλυ kvourloumi@aueb.gr) το αργότερο μέχρι και την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2024.
    Το έντυπο της αίτησης βρίσκεται στον σύνδεσμο:

https://www.dept.aueb.gr/en/dmst/programme-erasmus-student-application-form-dmst

και θα παραμείνει ανοιχτή από 15-27/03/2024.

  1. το αντίστοιχο έντυπο pre learning agreement εγκεκριμένο από τους ακαδημαϊκούς συντονιστές με τη λίστα των προτεινόμενων μαθημάτων του ξένου Πανεπιστημίου με credits και προτεινόμενες αντιστοιχίσεις τους με μαθήματα του εδώ προγράμματος σπουδών και να το στείλουν ηλεκτρονικά στην Γραμματεία (Βουρλούμη Κέλλυ kvourloumi@aueb.gr)

ΠΡΟΣΟΧΗ

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να αποστείλουν για έγκριση στους ακαδημαϊκούς συντονιστές του Τμήματος συμπληρωμένο το παρακάτω έντυπο Pre Learning Agreement. Γι’ αυτό θα πρέπει να έχουν κάνει όλη την απαραίτητη προεργασία. Επίσης, θα πρέπει να υποβάλουν για έγκριση ξεχωριστό Έντυπο Pre Learning Agreement για κάθε Πανεπιστήμιο που θα επιλέξουν στην αίτησή τους (στην περίπτωση που δηλώσουν περισσότερα από ένα Πανεπιστήμια).

Έντυπο Pre learning Agreement:

https://www.dept.aueb.gr/sites/default/files/dmst/erasmus/SURNAME_PreLearningAgreementForm.xlsx

Οι φοιτητές του Τμήματος που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Erasmus+ μπορούν να επικοινωνήσουν με  τους ακαδημαϊκούς συντονιστές του Τμήματος με email ως εξής:

Φοιτητές με επώνυμο Α - ΚΑΡ

Klas Eric Soderquist, soderq@aueb.gr

Φοιτητές με επώνυμο ΚΑΣ – ΠΑΝ

Εμμανουήλ Ζαχαριάδης, ezach@aueb.gr

Φοιτητές με επώνυμο ΠΑΠ – Ω

Δημήτρης Ζήσης, dzisis@aueb.gr

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και τα απαιτούμενα έντυπα μπορείτε να βρείτε:

  • στο link του τμήματος 

https://www.dept.aueb.gr/el/dmst/content/%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1-erasmus

  • από τη Γραμματεία του Τμήματος (Κέλλυ Βουρλούμη / kvourloumi@aueb.gr)

Ακολουθεί κατάλογος Πανεπιστημίων στα οποία υπάρχουν διαθέσιμες κενές θέσεις για το τμήμα μας:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+
ΠΙΝΑΚΑΣ ΡΟΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (2)
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

ΧΩΡΑ/ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΤΜΗΜΑ

ΘέσειςΧΜήνες

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΠΕΔΟ

BELGIUM

Hasselt University

ΔΕΤ

2X5

Αγγλικά

Β2

CYPRUS

University of Cyprus

ΔΕΤ

4X9

Ελληνικά

University of Nicosia

ΔΕΤ

2Χ5

Αγγλικά- Ελληνικά

Β2

Cyprus University of Technology

ΔΕΤ

2Χ5

Ελληνικά-Αγγλικά

Β1

FINLAND

Abo Akademi University

ΔΕΤ

2Χ5

Αγγλικά

B2

Lahti University of Applied Sciences

ΔΕΤ

2Χ5

Αγγλικά

B2

University of Vaasa

ΔΕΤ

2Χ5

Αγγλικά

B2

University of Jyväskylä

ΔΕΤ

2Χ5

Αγγλικά

B2

FRANCE

BSB/Burgundy School of Business

ΔΕΤ

3Χ5

Αγγλικά-Γαλλικά

B1, IELTS 6.0, TOEFL IBT 80, TOEIC 750 - B1

Université Clermont Auvergne

ΔΕΤ

3X9 ή (6X5)

Γαλλικά-Αγγλικά

Β2

Institut d'Etudes Politique "Sciences Po Toulouse"

ΔΕΤ

2X9

Γαλλικά-Αγγλικά

B2

University of Tours

ΔΕΤ

4Χ10

Γαλλικά

Β2

Universite Paris Nanterre

ΔΕΤ

2Χ10

Γαλλικά

Β1

ITALY

Università degli studi di Pavia

ΔΕΤ

1X5

Ιταλικά-Αγγλικά

Ιταλικά Β1 / Αγγλικά Β1

GERMANY

Philipps - Universität Marburg

ΔΕΤ

3Χ9

Γερμανικά-Αγγλικά

Β2

Universität Siegen

ΔΕΤ

3Χ5

Γερμανικά-Αγγλικά

Β2

Technische Universität Hamburg-Harburg TUHH

ΔΕΤ

2Χ10

Γερμανικά

B2

Universität Ulm

ΔΕΤ

2Χ6

Γερμανικά

B2

UUniversität Koblenz-Landau

ΔΕΤ

4Χ6

Γερμανικά-Αγγλικά

Β1

Universität Mannheim

ΔΕΤ

4X5

Γερμανικά

Β2

Technische Universität Dortmund

ΔΕΤ

2X5

Γερμανικά-Αγγλικά

Β1

University of Munster, School of Business and  Economics

ΔΕΤ

1Χ5

Γερμανικά-Αγγλικά

B2

Universität Hamburg

ΔΕΤ

2Χ5

Γερμανικά-Αγγλικά

B2

PORTUGAL

Instituto Politecnico Da Guarda (IPG)

ΔΕΤ

2X9

Πορτογαλικά / Αγγλικά

Α2/Β1

SWEDEN

Linnaeus University

ΔΕΤ

2X5

Αγγλικά

B2

Kristianstad University

ΔΕΤ

1X5

Αγγλικά

Β1

SLOVAKIA

Universita Pavla Jozefa Safarika v Kosiciach

ΔΕΤ

2Χ5

Αγγλικά-

Σλοβακικά

Β1