Ανακοίνωση Τροποποίησης Προγράμματος Σπουδών Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής