ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+ Κινητικότητα για σπουδές 2019-2020

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του τμήματος που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ κινητικότητα για σπουδές, για το ακαδημαϊκό έτος
2018 -2019, ότι θα πραγματοποιηθεί τμηματική ενημερωτική συνάντηση την Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 10.00 π.μ., στην αίθουσα Α25,
2ος Όροφος, πτέρυγα Αντωνιάδου Ο.Π.Α.