ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ & ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

Ακολουθεί το σχετικό link της Ανακοίνωσης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου

https://www.aueb.gr/sites/default/files/aueb/2019-07-23_Aithsh-akurwshs-vathmol-exet-Jan-June19.pdf