ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ - ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ