Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διεθνή Ναυτιλία, Χρηματοοικονομική και Διοίκηση