Testimonials Φοιτητών

Αρτσίτας Πέτρος-Ραφαήλ
 
Εισακτέος 2018

Το τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών αποτελεί αναμφισβήτητα την κορυφαία επιλογή για σπουδές Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής εντός της Ελληνικής επικράτειας και ενός εκ των κορυφαίων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Το απαιτητικό και υψηλό επίπεδο σπουδών, η εμπειρία, η τεχνογνωσία και η καθοδήγηση των καθηγητών, οι ατομικές και ομαδικές εργασίες, τα εργαστήρια λογιστικών και χρηματοοικονομικών εφαρμογών, η δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε κορυφαίες επιχειρήσεις σε συνδυασμό με την εξωστρέφεια του πανεπιστημίου, καθιστούν τον απόφοιτο του τμήματος έτοιμο για την αγορά εργασίας, ενώ παράλληλα τον ενισχύει καθολικά, καθώς του παρέχει ισχυρά θεμέλια για την χάραξη μιας λαμπρής σταδιοδρομίας.
Από την προσωπική μου εμπειρία, το τμήμα συνέβαλε καθοριστικά στην καλλιέργεια και ανάπτυξη της κριτικής και συνδυαστικής μου σκέψης, δεξιοτήτων απαραίτητων για την επαγγελματική μου ανέλιξη. Παρά το γεγονός ότι είμαι ακόμη φοιτητής, εργάζομαι ήδη σε διοικητική θέση ενώ παράλληλα έχω λάβει προσκλήσεις για εργασία από επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα.
Είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος για την επιλογή μου να σπουδάσω στο τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής που ακόμα και αν γυρνούσε ο χρόνος πίσω, πάλι το ίδιο θα επέλεγα!

Διαλεκτή Καλπαξή
Εισακτέα 2020

Φοιτώντας στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, διαπίστωσα από την πρώτη κιόλας στιγμή τόσο το υψηλό επίπεδο σπουδών, όσο και το πλήθος των μελλοντικών ευκαιριών απασχόλησης που προσφέρει στον ευρύτερο κλάδο των Οικονομικών και της Διοίκησης Επιχειρήσεων. Προσωπικά, θεωρώ πως το στοιχείο που το καθιστά ξεχωριστό σε σχέση με άλλα Τμήματα είναι ο επιτυχημένος συγκερασμός μαθημάτων, από τα οποία ο φοιτητής αποκτά και γενικές γνώσεις (κυρίως στα πρώτα δύο έτη), και εξειδικευμένες ανάλογα με την κατεύθυνση την οποία θα επιλέξει. Η εξειδίκευση, ωστόσο, σε ένα από τα δύο αντικείμενα, δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση περιοριστικό παράγοντα όσον αφορά την επαγγελματική αποκατάστασή του, καθώς οι γνώσεις που θα έχει αποκτήσει θα έχουν άμεση εφαρμογή σε πολλά πεδία των Οικονομικών. Η Λογιστική και Χρηματοοικονομική, άλλωστε, συνιστούν δύο τομείς με μεγάλη απορρόφηση στην αγορά εργασίας και το συγκεκριμένο Τμήμα του Ο.Π.Α. είναι διεθνώς αναγνωρισμένο. Επομένως, θεωρώ πως το Τμήμα εκτός από ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα σπουδών, παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια προκειμένου να είναι ανταγωνιστικοί στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Αναστασία Αφροδίτη Μάκκα
Εισακτέα 2021

Το τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΟΠΑ αποτέλεσε τη μοναδική επιλογή σπουδών στο μηχανογραφικό μου, μια επιλογή που αποδείχθηκε αντάξια των προσδοκιών μου. Η προσήλωση του τμήματος στην παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης και ουσιαστικής εξειδίκευσης γίνεται αντιληπτή ήδη από το πρώτο εξάμηνο, καθώς διακεκριμένοι καθηγητές με μεγάλο γνωστικό υπόβαθρο διδάσκουν ένα πρόγραμμα σπουδών που απαρτίζεται από μαθήματα τα οποία διαθέτουν άμεσες και πρακτικές εφαρμογές σε επιχειρησιακά και οικονομικά προβλήματα. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, συνεχίζει να διατηρείται αμείωτο το ενδιαφέρον μου, τόσο για τις διαλέξεις, όσο και για τα μαθήματα των επόμενων εξαμήνων, ενώ καθίσταται εύκολα κατανοητό γιατί οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου τμήματος κατέχουν ένα πτυχίο με τέτοιο κύρος και αναγνωρισιμότητα στην αγορά εργασίας.

Δημοσθένης Καμποσιώρας
Εισακτέος 2019

Αποτίμηση μετοχών και ομολόγων, αξιολόγηση επενδύσεων, διάρθρωση και διαχείριση χαρτοφυλακίων, παράγωγα συμβόλαια, λειτουργία τραπεζικού συστήματος, κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων, καταχώριση οικονομικών γεγονότων…πόσο συναρπαστικά ακούγονται όλα αυτά σκεφτόμουν όταν συνάντησα για πρώτη φορά την περιγραφή του αντικειμένου της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

Ήταν αυτή η ιδιαίτερα σημαντική στιγμή που όλοι βιώνουμε όταν καλούμαστε να επιλέξουμε τη σταδιοδρομία που επιθυμούμε να ακολουθήσουμε, επιλογή που δύναται να καθορίσει ως έναν βαθμό τη μετέπειτα πορεία μας. Μερικοί συχνοί προβληματισμοί που μας ταλανίζουν σχετίζονται με το αν η σχολή στην οποία θα επιλέξουμε να φοιτήσουμε θα ανταποκρίνεται πράγματι στις προσδοκίες και φιλοδοξίες μας, αν το διδακτικό προσωπικό απαρτίζεται από προσωπικότητες με αξιοσημείωτη ακαδημαϊκή και επαγγελματική καριέρα καθώς και με το αν θα προσλάβουμε τις γνώσεις και τα εφόδια που θα μας εξελίξουν και θα μας επιτρέψουν να μεταπηδήσουμε σε ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα σε κάποιο κορυφαίο πανεπιστήμιο αλλά και να μας καταστήσουν ανταγωνιστικούς στη διεθνή αγορά εργασίας. Όντας στο τρίτο έτος των σπουδών μου, με απόλυτη ειλικρίνεια είμαι σε θέση να πω πως δεν θα μπορούσα να είμαι περισσότερο ικανοποιημένος και ευγνώμων για την απόφαση που έλαβα να φοιτήσω στο συγκεκριμένο τμήμα του Ο.Π.Α. που προσφέρει αυτά ακριβώς που περιέγραψα! 
Κατά τα πρώτα εξάμηνα, οι φοιτητές λαμβάνουν τις βασικές γνώσεις για να θέσουν μια στέρεα βάση πάνω στην οποία θα πατήσουν ώστε να ανταποκριθούν στο απαιτητικό και σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που είναι εναρμονισμένο με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και στοχεύει στην προσφορά αφενός των θεωρητικών γνώσεων στους τομείς της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και αφετέρου, και πιο σημαντικό, στην εκπαίδευση των φοιτητών στη χρήση των γνώσεων αυτών σε πρακτικό επίπεδο. Έτσι, συντίθεται ένα πρόγραμμα ικανό να προσδώσει ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο βιογραφικό των αποφοίτων και αυτό εξάλλου αντανακλάται και στις διακρίσεις του τμήμα¬τος σε διεθνείς κατατάξεις πανεπιστημίων στα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει. Είναι σαφές ότι αυτό δε θα μπορούσε να επιτευχθεί χωρίς το κορυφαίο διδακτικό προσωπικό που διαθέτει, το οποίο απαρτίζεται από καθηγητές με πλούσιο επιστημονικό έργο και σημαντικό αριθμό δημοσιεύσεων σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά που δίνουν έμφαση στο να αποκτήσει το μάθημα διαδραστικό χαρακτήρα και ενθαρρύνουν την προσωπική έρευνα του φοιτητή. 

Συστήνω ανεπιφύλακτα το τμήμα της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής σε άτομα που επιδιώκουν τις προκλήσεις, διψούν για διάκριση και καταξίωση, έχουν γερό μαθηματικό υπόβαθρο και αναλυτική σκέψη και φυσικά ονειρεύονται εαυτούς σε κάποια χρηματιστηριακή ή επενδυτική εταιρεία, σε έναν χρηματοπιστωτικό οργανισμό ή σε μια λογιστική-ελεγκτική εταιρεία