Έναρξη διαλέξεων μαθήματος "Αστικό Δίκαιο"

Η έναρξη της διδασκαλίας του μαθήματος "Αστικό Δίκαιο" θα γίνει την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου.