Έναρξη διαλέξεων μαθήματος "Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα Μέσω Διαδικτύου"

Η έναρξη των διαλέξεων του μαθήματος Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα μέσω διαδικτύου θα πραγματοποιηθεί την ΠΕΜΠΤΗ 14/10/2021.

Για το χρόνο έναρξης των φροντιστηρίων του μαθήματος θα βγει νεότερη ανακοίνωση.