Έναρξη Διαλέξεων Μαθήματος Λογιστικής Κόστους

Εκ μέρους του κου. Βλησμά:

Αγαπητοί/ές Φοιτητές/τριες,

Η έναρξη των διαλέξεων του μαθήματος Λογιστικής Κόστους (Τμήμα Α-Λ) μετατίθεται από Δευτέρα 6/3/2023 σε Τετάρτη 8/3/2023 εξαιτίας προσωπικού κωλύματος.

Σας ευχαριστώ για την κατανόηση.