Έναρξη διαλέξεων μαθημάτων "Τίτλοι Σταθερού Εισοδήματος" και "Προχωρημένη Υπολογιστική Χρηματοοικονομική"

Ανακοινώνεται ότι οι διαλέξεις των μαθημάτων "Τίτλοι Σταθερού Εισοδήματος" και "Προχωρημένη Υπολογιστική Χρηματοοικονομική" θα ξεκινήσουν από Δευτέρα 24/2/2020, λόγω ασθενείας του διδάσκοντα κου. Χαλαμανδάρη.