ΈΝΑΡΞΗ ΔΙΑΛΕΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Σας ενημερώνουμε πως οι διαλέξεις του μαθήματος 1ου εξαμήνου "Εφαρμοσμένη Πληροφορική"

θα ξεκινήσουνε κανονικά τη Δευτέρα 24/10/2022 με την κυρία Κάραλη Ευαγγελία και σύμφωνα

με το Αναρτημένο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας Χειμερινού Εξαμήνου 2022-2023