Αίτηση ακύρωσης βαθμολογίας μαθημάτων εξεταστικών περιόδων Ιανουαρίου & Ιουνίου 2021

Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και το έντυπο αίτησης επανεξέτασης