Αιτήσεις για το ΔΠΜΣ στη Διεθνή Ναυτιλία, Χρηματοοικονομική & Διοίκηση