Αναβολή διάλεξης μαθήματος "Διεθνής Χρηματοοικονομική"

Η διάλεξη του μαθήματος "Διεθνής Χρηματοοικονομική" δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα Παρασκευή 29/10/2021.