Αναβολή σημερινής διάλεξης μαθήματος 1ου εξαμήνου

Εκ μέρους του Καθηγητή σας Ανδριανό Τσεκρέκο σας ενημερώνουμε ότι,

Η διάλεξή  στις 13/12/2023 στο μάθημα Μαθηματικό Λογισμό σε Επιχειρησιακά και Οικονομικά Προβλήματα (Μ-Ω) αναβάλλεται.

Ομοίως αναβάλλονται και οι ώρες γραφείου του κύριου Τσεκρέκου (13-12-2023, 11.15-13.15).