ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΥΡΙΑΝΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Εκ μέρους του Καθηγητή σας Εμμανουήλ Καβουσανό,

θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως η αυριανή διάλεξη του μαθήματος "Χρηματοοικονομικά της Ναυτιλίας" μεταξύ 11-1

στο Αμφιθέατρο Γ, δε θα πραγματοποιηθεί. Με νεότερη ανακοίνωση μας θα πληροφορηθήτε για την αναπλήρωση της.