ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΒΟΥΣΑΝΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω απουσίας του Καθηγητή κύριου Καβουσανού Εμ. δε θα πραγματοποιηθούν οι διαλέξεις των μαθημάτων του τη Δευτέρα 13/12/2021

Χρηματοοικονομικά της Ναυτιλίας 11-1 Αμφ. Δ12

Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων (Α-Λ) 3-5 Αμφ. Γ

Αθήνα, 10/12/2021