ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΑΛΕΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 11/12/2023

Εκ μέρους του διδάσκοντα κύριου Α.Σάκκα,

*Αγαπητοί φοιτητές,

Σας ενημερώνω πως η διάλεξη του μαθήματος Χρηματοοικονομική Τεχνολογία  τη Δευτέρα 11/12/2023 δε θα πραγματοποιηθεί, λόγω ενός προσωπικού κωλύματός μου. Με νέο μήνυμα θα ενημερωθείτε για την αναπλήρωση της διάλεξης.

Με εκτίμηση,*