ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΑΛΕΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε πως την Τρίτη 23/05/2023 δε θα πραγματοποιηθεί η διάλεξη του μαθήματος

6ου εξαμήνου "Εργαιτκό Δίκαιο" που είναι προγραμματισμένη 11-1 στο Αμφιθέατρο Α, λόγω διορισμού της κυρίας Παπαδούλη

ως δικαστικής αντιπροσώπου εκτός Αττικής.