ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Σας ενημερώνουμε πως οι διαλέξεις των μαθημάτων "ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ" & "ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ"

δε θα αρχίσουν τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου. Με νεότερη ανακοίνωση της η γραμματεία θα σας ενημερώσει για την έναρξη τους.