ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΛΕΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Εκ μέρους του Καθηγητή Δημήτριο Γεωργούτσο,

Η διάλεξη του μαθήματος 7ου εξαμήνου "Διεθνής Χρηματοοικονομική" που ήταν προγραμματισμένη την Τετάρτη 01/11/2023 3-5 στην Α24,

δε θα πραγματοποιηθεί. Την Παρασκευή 3/11/2023 θα πραγματοποιηθεί η αναπλήρωση της 1-3 στην Α23.