ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Σας ενημερώνουμε πως η σημερινή διάλεξη του μαθήματος 6ου εξαμήνου "Διοικητική Λογιστική" 11-1 στην αίθουσα Δο με τον κύριο Μπάλλα,

αναβάλλεται λόγω ασθένειας του Καθηγητή.