ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Σας ανακοινώνουμε πως δε θα πραγματοποιηθεί η σημερινή διάλεξη μαθήματος 1ου εξαμήνου "Αστικό Δίκαιο"

με την κυρία Παπαδούλη που ήταν προγραμματισμένη μεταξύ 7-9 στο Αμφ. Γ. Με νεότερη ανακοίνωση θα σας

πληροφορήσουμε για την αναπλήρωση της.