ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Σας ενημερώνουμε ότι η σημερινή διάλεξη του μαθήματος 4ου εξαμήνου "Μακροοικονομική γκρουπ Μ-Ω" με Διδάσκοντα τον Καθηγητή κύριο Γεωργούτσο

δε θα πραγματοποιηθεί , λόγω πραγματοποίησης της προόδου.