ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε πως η σημερινή διάλεξη του μαθήματος "Μακροοικονομικής Α-Λ" που ήταν προγραμματισμένη για τις 5-7 Αμφ.Γ

με τον κύριο Ρίζο, δε θα πραγματοποιηθεί λόγω ασθένειας του Διδάσκοντα. Η αναπλήρωτης της θα σας γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση της

γραμματείας.