ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6ου εξαμήνου

Εκ μέρους του Καθηγητή κύριο Καβουσανό

"Έχει δημοσιευθεί ανακοίνωση στο μάθημα Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Παραγώγων - 6ο εξάμηνο.

  • Από: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΒΟΥΣΑΝΟΣ
  • Ημερομηνία: 01 Ιουν 2023 00:40

Θέμα: Αναβολή της σημερινής διάλεξης στο μάθημα "Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Παραγώγων"

Μήνυμα:

To μάθημα στην ΑΧΠ την Πέμπτη 1/6/2023 δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω έκτακτης υποχρέωσης.