Ανακήρυξη Υποψηφίων για τη θέση του Προέδρου και Αν. Προέδρου του Τμήματος