Ανακήρυξη υποψηφίων για τη θέση του Προέδρου και του Αν. Προέδρου του Τμήματος