Ανακοίνωση για το μάθημα "Εσωτερικός Έλεγχος και Διαχείριση Κινδύνου Απάτης"

Οι διαλέξεις του μαθήματος θα ξεκινήσουν διαδικτυακά μέσω της εφαρμογής MS Teams τη Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου. Παρακαλούνται οι φοιτητές του μαθήματος να κάνουν επανεγγραφή ως χρήστες στην ιστοσελίδα του μαθήματος στο e-class. Οι λεπτομέρειες για τη συμμετοχή σας στις διαδικτυακές διαλέξεις προσφέρονται στην πιο πρόσφατη ανακοίνωση του μαθήματος στο e-class. Καλή αρχή!