ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ/ΠΤΥΧΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ2020

Όσοι φοιτητές ολοκλήρωσαν τα απαιτούμενα μαθήματά τους (40 μαθήματα 240 Π.Μ., σύμφωνα με το Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος, οφείλουν να καταθέσουν

ηλεκτρονικά (accfin@aueb.gr) τα επισυναπτόμενα έγγραφα για Αίτηση Ορκωμοσίας/Πτυχίου. Eπίσης ακολουθούν και σχετικές οδηγίες για την πληρωμή παράβολου του Ταμείου

του Πανεπιστημίου μέσω e-banking Απόδειξη πληρωμής ποσού 15€ για τα τέλη χορήγησης πτυχίου. Η πληρωμή του ποσού των 15€ θα γίνεται μέσω E-Banking στον λογαριασμό

που διατηρεί το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην Τράπεζα της Ελλάδος με τα ακόλουθα στοιχεία:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

IBAN: GR7301000240000000000260059

Σημ: Τα έξοδα της εντολής θα επιβαρύνουν τον εντολέα (φοιτητή/τρια)

Στην αιτιολογία της κατάθεσης πρέπει να αναγράφεται: Τέλη χορήγησης πτυχίου – Ονοματεπώνυμο και Αριθμός Μητρώου του φοιτητή/τριας