Αναπλήρωση Μαθήματος Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων

Εκ μέρους του Καθηγητή Εμμανουήλ Καβουσανού:

Τη Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου και ώρα 9-11 στην αίθουσα Α25 θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση του μαθήματος στη Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων για το Τμήμα Μ-Ω.