ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΛΕΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Εκ μέρους του Καθηγητή Εμμανουήλ Καβουσανό,

Η αναπλήρωση του μαθήματός Χρηματοοικονομική της Ναυτιλίας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου και ώρα 5-7 στην αίθουσα Δ22