Αναπληρώσεις μαθήματος Τραπεζική Χρηματοοικονομική

Την Τετάρτη 23/11 καθώς και την Παρασκευή 25/11 ώρα 5-7μμ θα πραγματοποιηθούν 2 αναπληρώσεις του μαθήματος Τραπεζική Χρηματοοικονομική στην αίθουσα Υ3.