Αναπληρώσεις μαθημάτων Χρηματοοικονομικά της Ναυτιλίας

Εκ μέρους του Καθηγητή Εμμμανουήλ Καβουσανού:

Για το μάθημα Χρηματοοικονομικά της Ναυτιλίας θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες αναπληρώσεις: 

Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου και ώρα 13.00-15.00 στην αίθουσα Α32  

Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου και ώρα 13.00-15.00 στην αίθουσα Α32