Απόφαση Κοσμήτορα για ορισμό Εφορευτικής Επιτροπής για τις εκλογές Προέδρου και Αν. Προέδρου του Τμήματος