Διάκριση του Καθηγητή του Τμήματος κου. Εμμ. Καβουσανού

Ο κ. Μανώλης Καβουσανός, Καθηγητής Χρηματοοικονομικής του Τμήματός μας  κατετάγη στους πρώτους 3 ερευνητές στην Ελλάδα στον τομέα των Οικονομικών και Χρηματοοικονομικής σύμφωνα με την τρέχουσα έκδοση της ακαδημαϊκής πλατφόρμας Research.com (2023 Edition of Ranking of Best Scientists in the field of Economics and Finance).

Σημειώνεται ότι με βάση το impact της ερευνητικής τους συνεισφοράς (D-Index), για την Ελλάδα, μόνο 3 ερευνητές στον Τομέα των Οικονομικών και της Χρηματοοικονομικής έχουν συμπεριληφθεί στον κατάλογο: research.com/scientists-rankings/economics-and-finance/gr

Η κατάταξη αυτή βασίζεται στον δείκτη D (D-index / Discipline H-index), ο οποίος περιλαμβάνει μόνο επιστημονικές δημοσιεύσεις και ετεροαναφορές από το συγκεκριμένο κλάδο στον οποίο κατατάσσεται ο ερευνητής.

Η διάκριση του κου Καβουσανού αποτελεί αναμφισβήτητα τιμή για το τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και αντανακλά το υψηλό επίπεδο έρευνας και αριστείας που επιδιώκουν τα μέλη ΔΕΠ που υπηρετούν σε αυτό.