Διαπιστωτική Πράξη Πρύτανη για την Εκλογή Προέδρου του Τμήματος