Διαπιστωτική Πράξη Πρύτανη Εκλογής Προέδρου & Αν. Προέδρου του Τμήματος