Διεξαγωγή προόδου στο μάθημα "Διαχείριση Κινδύνων"

Ανακοινώνεται ότι στις 15/5/2023, 3μμ-5μμ θα διεξαχθεί ΠΡΟΟΔΟΣ στο μάθημα "Διαχείριση Κινδύνων". Η εξέταση θα γίνει ηλεκτρονικά μέσω του εργαλείου "Εργασίες" στο eclass του μαθήματος. Οι 20 ερωτήσεις θα είναι πολλαπλών επιλογών και θα πρέπει να επιλέξετε τη σωστή (τσεκάρετε το αντίστοιχο τετράγωνο στον επισυναπτόμενο πίνακα). Το φύλλο (πίνακας) με τις απαντήσεις θα πρέπει να έχει αναρτηθεί μέχρι τις 5μμ (καθυστερημένη υποβολή θα θεωρηθεί άκυρη). Η ύλη της εξέτασης είναι εκείνη που εμφανίζεται στις σημειώσεις LECTURES_2021_Α & Β & C και στα κεφάλαια 7, 8, 9, 12, 15 του βιβλίου των Saunders & Cornett "Διοίκηση Χρηματοπιστωτικών Κινδύνων".

Η πρόοδος δεν είναι υποχρεωτική. Σε όσους συμμετάσχουν θα προσμετρηθεί 10% του βαθμού της προόδου στο βαθμό της τελικής εξέτασης του εξαμήνου.