ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Σας ενημερώνουμε πως οι διαλέξεις του μαθήματος 5ου εξαμήνου "Τραπεζική Χρηματοοικονομικής"

θα ξεκινήσουνε κανονικά από αύριο Τρίτη 18/10/2022 με τον κύριο Αναστασίου Δημήτριο και σύμφωνα

με το Αναρτημένο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας Χειμερινού Εξαμήνου 2022-2023