ΕΝΑΡΞΗ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 2021

Εκ μέρους της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης

Σας ενημερώνουμε ότι η διδασκαλία των προπτυχιακών μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου του ακαδ. έτους 2020-2021 ξεκινά την Τετάρτη 3 Μαρτίου 2021 σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας Εαρινού Εξαμήνου.  Η εκπαιδευτική διαδικασία κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2020-2021 θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με τη χρήση μέσων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 20877/Ζ1/23-2-2021 (722 Β/24.02.2021)

Χρήσιμες οδηγίες προς τους φοιτητές για την εκπαιδευτική διαδικασία

Χρήσιμες οδηγίες προς τους διδάσκοντες για την εκπαιδευτική διαδικασία