ΕΝΑΡΞΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2ου εξαμήνου

Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση της Διδάσκουσας κυρίας Ζωής Θεοφανοπούλου