ΕΝΑΡΞΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4ου εξαμήνου

Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση της Διδάσκουσας κυρίας Ζωής Θεοφανοπούλου